Wie zijn wij / ANBI - LOES voor Dieren

Ga naar de inhoud

Wie zijn wij / ANBI

Loes Rijswijk

Loes Rijswijk is de naamgever van Stichting LOES voor Dieren. Helaas is ze veel te vroeg overleden. Liever staan we echter stil bij haar leven, en niet bij haar dood, want Loes was een uniek mens. Met haar imposante verschijning, haar daadkracht en vrolijkheid was ze iemand uit één stuk. Loes had een groot en warm hart, maar was bovenal nuchter. Ze was vriendelijk en attent, maar ook ad rem en kordaat. Ze kon je op een directe en tactvolle manier terecht wijzen, als ze vond dat je iets niet slim had aangepakt, zonder ooit te kwetsen. Als het nodig was verdedigde ze Stichting Dieren Onder Dak als een tijgerin haar welpen. Voor deze stichting was Loes een rots in de branding, een spil waar veel om draaide. Ze was voorzitter en leider, maar bovenal een geweldige vriendin, die je door dik en dun steunde en altijd voor je klaar stond. Om deze redenen willen wij Loes eren, en alles wat ze ons heeft geleerd blijven uitdragen onder haar naam.  //


Wij stellen de bestuursleden van Stichting LOES voor Dieren aan u voor:

Hans Molenaar, voorzitter

Hans is een echte Amsterdammer en de weduwnaar van Loes Rijswijk - de naamgever van onze stichting. Loes, Joke en Paul hebben zich binnen Stichting Dieren Onder Dak dertig jaar lang ingezet voor het welzijn van dieren in Amsterdam en omgeving. Sinds kort heeft Hans het stokje overgenomen en wij zijn heel blij met hem als voorzitter. Zijn kalme aard en no-nonsens aanpak maken hem een aanwinst in het bestuur. Daarbij was hij natuurlijk als geen ander op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Stichting Dieren Onder Dak, dus kon hij meteen aan de slag bij Stichting LOES. //

Paul Benner, secretaris

Paul is geboren en getogen Amsterdammer. Al jong had hij grote interesse voor dieren, na het gymnasium ging hij dan ook onvermijdelijk biologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Deze studie heeft hij met veel plezier afgerond, waarna hij een behoorlijke tijd gewerkt heeft als dierenartsassistent. Tevens is hij geregistreerd paraveterinair. Dit alles maakte dat hij een uiterst waardevolle kracht geweest is voor Stichting Dieren Onder Dak, waar hij zich zo'n 25 jaar met hart en ziel ingezet heeft voor dieren in nood. Met veel plezier zet hij dit werk voort onder de vlag van Stichting LOES voor Dieren. //

Joke Voorn, penningmeester & coördinator

Al sinds klein meisje heeft Joke een passie voor dieren. Haar ouderlijk huis stond op steenworp afstand van Artis, daar was ze dan ook kind aan huis. Ze volgde daar allerlei cursussen en kreeg al snel dieren mee naar huis om te verzorgen: gewonde vogeltjes die bij Artis afgeleverd werden, gewonde egels, konijnen, cavia's, etc. Natuurlijk kon het niet anders, dan dat Joke biologie ging studeren en in 1988 studeerde ze af als MO Bioloog, met als specialisatie het gedrag van dieren. Tijdens en na haar studie werkte Joke parttime als dierenartsassistente. Kennelijk had ze nog steeds niet genoeg van de dieren, want in die tijd werd ze tevens actief binnen Stichting Dieren Onder Dak. Binnen die stichting was ze dertig jaar penningmeester, coördinator en pleegadres. In haar huis vond, en vindt, elk dier dat nergens anders heen kan, een thuis. Haar werkzaamheden zal ze nu voorzetten onder de naam van haar beste vriendin, met wie ze haar passie voor dieren dertig jaar mocht delen. //

Piet Hellemans, bestuurslid

Piet is dierenarts en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen om zijn horizon te verbreden. Zo behandelt hij ook dieren voor Vogelopvang De Toevlucht - en legt hij zich toe op chirurgie en tandheelkunde. De kennis en ervaring van Piet zijn van grote waarde voor Stichting LOES, zeker gezien de doelstelling om de beste informatie beschikbaar te maken voor het grote publiek. Daarmee hopen we het welzijn van dieren in de breedste zin van het woord te verbeteren. Aan Piet zal het niet liggen.  //
Meer over Piet op zijn eigen website...., op LinkedIn... en op Facebook....

Ruud Vosveld, bestuurslid

Ruud Vosveld is al jaren penningmeester van Honden Sport Vereniging De Oeverlanden (v/h Zeeburg), en is tevens hondentrainer in opleiding. Daarbij heeft Ruud een speciaalzaak in diervoeding, dus ook vanuit zijn beroep heeft hij veel met dieren te maken. Hij is eigenaar van een hond, een berg katten en konijnen, een echte dierenliefhebber dus. Ruud is uiterst gemotiveerd om binnen Stichting LOES het lot van alle dieren in Amsterdam te verbeteren. Vanuit zijn expertise zal hij straks mede-auteur zijn van de dierinformatie op deze website.  //

ANBI

Stichting LOES voor Dieren staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ingevolge de vanaf 1 januari 2014 hiervoor geldende voorwaarden dient Stichting LOES voor Dieren een aantal gegevens kenbaar te maken:

  • de naam

  • het RSIN of het fiscaal nummer

  • de contactgegevens

  • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

  • het beleidsplan

  • het beloningsbeleid

  • de doelstelling

  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten

  • een financiële verantwoording

De naam van de stichting is Stichting LOES voor Dieren

Het RSIN nummer van Stichting LOES voor Dieren is 8501.59.131
Bij de Kamer van Koophandel is de stichting ingeschreven onder nummer 51760975.

De contactgegevens van Stichting LOES voor Dieren zijn:
Correspondentie-adres: Burg. Kasteleinstraat 27, 1109 BA  Amsterdam (Let op: Bezoek uitsluitend op afspraak!)
Telefoon 0294-415446 / 0294-431600
U vindt deze gegevens ook op deze deze pagina (klik op de link). U vindt hier tevens een emailcontactformulier.

Meer over de bestuursleden van Stichting LOES voor Dieren vindt u hierboven op deze pagina.

Het beleidsplan vindt u op de pagina "Wat doen wij" (klik op de link).

Het beloningsbeleid is vastgelegd in artikel 4 lid 5 van de statuten en luidt:
"De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun  functie gemaakte kosten."

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in artikel 2 van de statuten en luidt:
"De stichting heeft ten doel het voorzien in het levensonderhoud, opvang socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."
Een meer uitgebreide beschrijving van de doelstelling van de stichting vindt u op de pagina "wat doen wij" (klik op de link).

Jaarverslag 2021

Download hier het Jaarverslag 2021

2020

Staat van baten en lasten 2020
INUIT
Donaties€   3.452,64Dierenartsen€ 10.752,29
Donaties Online via GeefGratis€   2.161,25Inkoop chips-.-
Donaties via Asieldierenonline.nl€      225,80Dierenvoer€   8.832,08
Periodieke gift€        40,00Verse groente tbv cavia's & konijnen€      802,50
Plaatsingsbijdrage
€   5.190,00Brandstof Dierentransportambulance€      225,55
Afstandsbijdrage
€        70,00Kilometervergoeding gebruik eigen auto€        57,00
Crisisopvang bijdrage
€      130,00Onderhoud & reparatie Dierentransportambulance€        59,93
Vergoeding dierenartskosten
€      774,50Verzekering Dierentransportambulance€      415,00
Giften van fondsen
€      750,00Parkeerkosten-.-
Bijdragen Stichting DierenLot
€   3.329,70Overige verzekeringen€      659,57
Subsidie Gemeente Amsterdam
€   5.890,16Kantoorbenodigdheden€         21,50
Gemeentelijk Noodfonds Amsterdam
€    2.707,85Telefonie & Internet€   1.112,35
Gemeentelijke Bijdrage Diemen
-.-Porti algemeen-.-
Erfenissen & Legaten
€    1.306,36Porti & Drukwerk t.b.v. Nieuwsbrief-.-
Overige inkomsten
 €            3,25Drukwerk & Reclame-.-
Creditrente
€            3,76Dierenbenodigdheden, vangmiddelen, etc.€        36,00


Bankkosten€      377,02


huur opslagruimte€   1.764,00


Andere uitgaven€      417,10
TOTAAL INKOMSTEN€ 26.035,27TOTAAL UITGAVEN € 25.531,89


Toename van het vermogen
€       503,38

Balans 2020

Activa (bezit)

Passiva (financiering)  

kapitaalgoederen

€ 0,00

Eigen vermogen

€ 18.463,52

voorraden

€ 0,00

toegezegde donaties

€ 0,00

bankkrediet

€ 0,00

Kas & bank

€ 18.463,52

lopende erfenisen & legaten

€ 0,00

leverancierskrediet

€ 0,00

subsidies (nog niet uitbetaald)

€ 0,00

overige tegoeden

€ 0,00

overige verplichtingen

     € 0,00

TOTAAL

€ 18.463,52

TOTAAL

€ 18.463,52


U kunt via deze link online een donatie aan Stichting LOES voor Dieren overmaken.

De opvang van zwerfdieren is een verlieslatende activiteit, immers, de dieren komen vaak gewond binnen. Verder moeten de dieren ingeënt worden, gesterilliseerd en natuurlijk gevoed en verschoond. Dit alles is een kostbare zaak en donaties zijn voor onze stichting dan ook van levensbelang.
Als onze werkwijze u aanspreekt en u daarvoor iets kunt missen, dan zijn wij - en de dieren - u enorm dankbaar.
Uw donaties zijn overigens belastingaftrekbaar, want Stichting LOES is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ons bankrekeningnummer is:

Triodos Bank IBAN: NL17 TRIO 0198 428 073
t.n.v. Stichting LOES voor Dieren te Amsterdam

U kunt zich ook opgeven als vaste donateur, telefonisch 0294-415446 of via het contactformulier.

2019

Staat van baten en lasten 2019
INUIT
Donaties€   2.911,06Dierenartsen€ 12.634,38
Donaties Online via GeefGratis€      352,35Inkoop chips-.-
Donaties via Asieldierenonline.nl€        40,64Dierenvoer€   4.660,89
Plaatsingsbijdrage
€   4.069,50Verse groente tbv cavia's & konijnen€      877.91
Afstandsbijdrage
€         50,00Brandstof Dierentransportambulance€      578,08
Crisisopvang bijdrage
€      800,10Kilometervergoeding gebruik eigen auto-.-
Vergoeding dierenartskosten€      365,44Onderhoud & reparatie Dierentransportambulance€      228,92
Giften van fondsen
€      750,00Verzekering Dierentransportambulance€      415,00
Bijdragen Stichting DierenLot
€   6.809,57Parkeerkosten€           7,68
Kledingactie Stichting DierenLot
€      555,00Overige verzekeringen€      644,91
Subsidie Gemeente Amsterdam
€   7.882.81Kantoorbenodigdheden€         54,94
Gemeentelijk Noodfonds Amsterdam
€    2.005,00Telefonie & Internet€   1.087,61
Gemeentelijke Bijdrage Diemen
€    1.106,66Porti algemeen-.-
Erfenissen & Legaten
-.-Porti & Drukwerk t.b.v. Nieuwsbrief-.-
doeldonaties Freek
 €       160,00Drukwerk & Reclame-.-
Overige inkomsten
€       280,00Dierenbenodigdheden, vangmiddelen, etc.€   1.509.37
Creditrente
€            7,40Bankkosten€      364,53


huur opslagruimte€   1.764,00


Andere uitgaven€      717,68
TOTAAL INKOMSTEN€ 28.145,53TOTAAL UITGAVEN € 25.545,90


Toename van het vermogen
€    2.599,63

Balans 2019

Activa (bezit)

Passiva (financiering)  

kapitaalgoederen

€ 0,00

Eigen vermogen

€ 17.960,14

voorraden

€ 0,00

toegezegde donaties

€ 0,00

bankkrediet

€ 0,00

Kas & bank

€ 17.960,14

lopende erfenisen & legaten

€ 0,00

leverancierskrediet

€ 0,00

subsidies (nog niet uitbetaald)

€ 0,00

overige tegoeden

€ 0,00

overige verplichtingen

     € 0,00

TOTAAL

€ 17.960,14

TOTAAL

€ 17.960,14

2018

Staat van baten en lasten 2018
INUIT
Donaties€   3.594,84Dierenartsen€ 13.932,69
Donaties Online€      190,00Inkoop chips-.-
Plaatsingsbijdrage€   5.501,49Dierenvoer€   5.681,61
Afstandsbijdrage€      463,31Verse groente tbv cavia's & konijnen€      350,84
Crisisopvang bijdrage€      979,20Brandstof Dierentransportambulance€      568,73
Giften van fondsen€      750,00Kilometervergoeding gebruik eigen auto€      639,77
Bijdragen Stichting DierenLot€   1.028,53Onderhoud & reparatie Dierentransportambulance€      255,25
Kledingactie Stichting DierenLot€      536,00Verzekering Dierentransportambulance€      635,00
Subsidie Gemeente Amsterdam€   6.493,06Parkeerkosten-.-
Gemeentelijk Noodfonds€   4.786,28Overige verzekeringen€      633,44
Erfenissen & Legaten
€   1.500,00Kantoorbenodigdheden€      446,98
Overige inkomsten
€         47,25Telefonie & Internet€   1.841,46
Creditrente
€         27,68Porti algemeen-.-


Porti & Drukwerk t.b.v. Nieuwsbrief-.-


Drukwerk & Reclame€      150,00


Dierenbenodigdheden, vangmiddelen, etc.-.-


Bankkosten€      341,35


huur opslagruimte€   1.739,00


Andere uitgaven€   1.403,22
TOTAAL INKOMSTEN€ 25.897,64TOTAAL UITGAVEN € 28.619,34
Afname van het vermogen (tekort)
€    2.721,70


Toelichting op de staat van baten en lasten 2018


Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een tekort.
In 2018 hebben we veel (60) kittens opgevangen die vaak in slechte conditie binnenkwamen, waardoor we ook veel dierenartskosten hebben moeten maken.
De opgevangen cavia's waren bijna allemaal mannetjes, die nog gecastreerd moesten worden.
De meeste konijnen kwamen als moederloze jongen binnen en moesten met de fles grootgebracht worden en later allemaal ingeënt, gecastreerd en gesteriliseerd worden.
De voerkosten van alle dieren zijn fors gestegen. Er werden zo'n 70 katten, 18 cavia's, 32 konijnen opgevangen.
Stichting Dierenlot schonk ons een forse hoeveelheid kattenvoer. Maar voor de cavia's en konijnen moesten we toch ook nog veel voer aanschaffen. Vooral het melkpoeder voor de “flessenkinderen” was een flinke kostenpost.
Dankzij de inzet van dierenspeciaalzaak Ruco, die de kledinginzameling voor ons doet kregen we wat extra inkomsten. En Stichting Dierenlot hielp ons ook met een bijdrage voor speciale voeding voor kittens en antiparasitaire middelen.
Bij het gemeentelijk noodfonds voor dierenwelzijnsorganisaties mochten we een fors bedrag aan speciale dierenartskosten declareren, hetgeen zeer welkom was.

Balans 2018

Activa (bezit)

Passiva (financiering)  

kapitaalgoederen

€ 0,00

Eigen vermogen

€ 15.360,51

voorraden

€ 0,00

toegezegde donaties

€ 0,00

bankkrediet

€ 0,00

Kas & bank

€ 15.360,51

lopende erfenisen & legaten

€ 0,00

leverancierskrediet

€ 0,00

subsidies (nog niet uitbetaald)

€ 0,00

overige tegoeden

€ 0,00

overige verplichtingen

     € 0,00

TOTAAL

€ 15.360,51

TOTAAL

€ 15.360,51

Toelichting op de balans 2018


We hebben een erg eenvoudige balans. Zoals u kunt zien hebben wij een reserve van ongeveer de helft van een jaaromzet. Voor een solide financiële basis, waarmee de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting min of meer gegarandeerd is, is dit eigenlijk onvoldoende. Een reserve van tweemaal de jaaromzet zou beter zijn.
Maar, wat de balans ook laat zien, is dat we geen schulden hebben, en dat is ook wat waard.

2017

Staat van baten en lasten 2017
INUIT
Donaties€   6.931,40Dierenartsen€ 10.383,70
Donaties Online€      193,20Inkoop chips€         80,00
Plaatsingsbijdrage€   4.015,00Dierenvoer€   5.853,79
Afstandsbijdrage€      620,00Verse groente tbv cavia's & konijnen€      541,93
Crisisopvang bijdrage€   1,932,50Brandstof Dierentransportambulance€      518,31
Giften van fondsen€      750,00Kilometervergoeding gebruik eigen auto-.-
Bijdragen Stichting DierenLot€   1.843,99Onderhoud & reparatie Dierentransportambulance€      926,23
Kledingactie Stichting DierenLot€      590,50Verzekering Dierentransportambulance€      335,00
Subsidie Gemeente Amsterdam€   9.799,56Parkeerkosten€           4,70
Erfenissen & Legaten-.-Overige verzekeringen-.-
Overige inkomsten-.-Kantoorbenodigdheden€   1.127,84
Creditrente€       67,38Telefonie & Internet€   1.472,67


Porti algemeen€ 2,34


Porti & Drukwerk t.b.v. Nieuwsbrief€      957,20


Drukwerk & Reclame_._


Dierenbenodigdheden, vangmiddelen, etc.€   2.377,13


Bankkosten€      336,03


huur opslagruimte€   1.704,00


Andere uitgaven€      295,90
TOTAAL INKOMSTEN€ 26.743,53TOTAAL UITGAVEN € 26.916,77


Toename van het vermogen
€      173,24

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017


Zoals u ziet is de staat van baten en lasten uitgebreider dan vorige jaren. Doordat wij zijn overgeschakeld op een ander boekhoudsysteem kunnen wij de inkomsten en uitgaven nauwkeuriger rubriceren.

De dierentransportambulance die wij in bruikleen hebben van Stichting DierenLot is via DierenLot ondergebracht in een collectieve verzekering. Weliswaar moet onze stichting dat zelf betalen, maar het is wel een flink stuk goedkoper dan wanneer wij zelf  hiervoor een verzekering zouden moeten afsluiten.

Zoals u ziet beslaan de kosten ten behoeve van de Nieuwsbrief een behoorlijk bedrag. Wij oriënteren ons dan ook op de mogelijkheid een deel van de nieuwsbrieven per email te verzenden. Wij komen daar uiteraard nog op terug.

Balans 2017

Activa (bezit)

Passiva (financiering)  

kapitaalgoederen

€ 0,00

Eigen vermogen

     € 18.082,21

voorraden

€ 0,00

toegezegde donaties

€ 0,00

bankkrediet

€ 0,00

Kas & bank

€ 18.028,21

lopende erfenisen & legaten

€ 0,00

leverancierskrediet

€ 0,00

subsidies (nog niet uitbetaald)

€ 0,00

overige tegoeden

€ 0,00

overige verplichtingen

     € 0,00

TOTAAL

€ 18.082,21

TOTAAL

€ 18.082,21

Toelichting op de balans 2017


Zoals u kunt zien hebben wij een reserve van ongeveer tweedere van een jaaromzet. Voor een solide financiële basis, waarmee de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting min of meer gegarandeerd is, is dit eigenlijk onvoldoende. Een reserve van tweemaal de jaaromzet zou beter zijn.

Maar, wat de balans ook laat zien, is dat we geen schulden hebben, en dat is ook wat waard.

2016

Diercijfers 2016

Diersoort

aanwezig

01-01-2016

binnengekomen 2016

geplaatst in 2016

aanwezig

31-12-2016

kat

15

45

26

34

konijn

16

14

17

12

cavia

14

26

16

24

hamster

4

7

10

1

rat

2

2

0

4

muis

6

32

22

16

hond

2

10

10

2

haas

0

0

0

0

vogel

5

5

5

0

diversen

1

1

2

0

TOTAAL

65

142

108

93

Een toelichting op onze werkzaamheden in 2014 vindt u in onze nieuwsbrief 2017-1 via deze link.

Staat van baten en lasten 2016

In

Uit

Donateurs

4.133,26

Dierenartsen

9.204,64

2.505,00

Telefoon/internet

1.627,63

Afstand

90,00

Porti

226,77

Pension noodopvang

1.297,05

Advertenties/drukwerk

0,00

Subsidies

5.000,00

Inventaris / hulpmiddelen

24,95

Erfenissen/legaten

€ 0,00

Diversen

1.704,00

Giften van fondsen

10.485,81

Dierenvoeder

6.169,89

Rente

107,62

Vervoer

527,15Bankkosten

304,84

Verzekeringen

1.538,87

TOTAAL INKOMSTEN   

23.618,74

TOTAAL UITGAVEN   

21.328,74Toename van het vermogen
€ 2.290,00

Balans 2016

Activa (bezit)

Passiva (financiering)  

kapitaalgoederen

€ 0,00

Eigen vermogen

     € 16.884,45

voorraden

€ 0,00

toegezegde donaties

€ 0,00

bankkrediet

€ 0,00

Kas & bank

€ 18.254,45

    

lopende erfenisen & legaten

€ 0,00

leverancierskrediet

€ 0,00

subsidies (nog niet uitbetaald)

€ 0,00

overige tegoeden

€ 0,00

overige verplichtingen

     € 1.370,00

TOTAAL

€ 18.254,45

    

TOTAAL

€ 18.254,45

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016


De uitgavenpost "verzekeringen" is flink toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit komt door de dierentransportambulance die wij in bruikleen hebben van Stichting DierenLot. Deze ambulance is via DierenLot ondergebracht in een collectieve verzekering. weliswaar moet onze stichting dat zelf betalen, maar het is wel een flink stuk goedkoper dan wanneer wij zelf  hiervoor een verzekering zouden moeten afsluiten.

De uitgavenpost "diversen" betreft de huur van een garagebox, waarin wij kooien, vangkooien, partijen voer e.d. opslaan.


Toelichting op de balans 2016


De "passiva" post "overige verplichtingen" betreft een voorschot van de gemeente Amsterdam voor de chip- en sterilisatieactie. Dit is geoormerkt geld dat alleen voor het chippen en sterliseren/catreren van minima gebruikt mag worden. Zoals u ziet is er nog enig budget. Dus heeft u een mnimuminkomen op bijstandsniveau, en wilt u uw kat laten steriliseren/castreren en/of chippen, neem dan contact met ons op.

2015

Diercijfers 2015

Diersoort

aanwezig

01-01-2015

binnengekomen 2015

geplaatst in 2015

aanwezig

31-12-2015

kat

29

41

55

5

konijn

37

53

74

16

cavia

6

22

14

14

hamster

6

5

7

4

rat

1

2

1

2

muis

0

10

4

6

hond

1

7

6

2

haas

0

0

0

0

vogel

0

8

8

0

diversen

1

1

1

1

TOTAAL

81

149

170

50

Staat van baten en lasten 2015

In

Uit

Donateurs

7.251,49

Dierenartsen

12.628,57

Plaatsing

€ 4.572,25

Telefoon/internet

€ 1.276,17

Afstand

€ 10

Porti

€ 324,44

Pension noodopvang

€ 293,50

Advertenties/drukwerk

€ 598,89

Subsidies

5.000,00

Inventaris / hulpmiddelen

€ 320,35

Erfenissen/legaten

€ 0,00

Diversen

€ 2.086,25

Institutionele giften

€ 7.496,25

Dierenvoeder

€ 4.547,06

Rente

€ 0,00

Vervoer

€ 2.107,12

Gemeentelijke noodpot
€ 0,00

Bankkosten

€ 335,31

Verzekeringen

€ 923,43

TOTAAL INKOMSTEN   

€ 24.623,94

TOTAAL UITGAVEN   

€ 25.147,59

Afname van het vermogen

€  - 523,65


Balans 2015

Activa (bezit)

Passiva (financiering)  

kapitaalgoederen

€ 0,00

Eigen vermogen

     € 14.709,45

voorraden

€ 0,00

toegezegde donaties

€ 0,00

bankkrediet

€ 0,00

Kas & bank

     € 15.964,45

lopende erfenisen & legaten

€ 0,00

leverancierskrediet

€ 0,00

subsidies (nog niet uitbetaald)

€ 0,00

overige tegoeden

€ 0,00

overige verplichtingen

     € 1.255,00

TOTAAL

     € 15.964,45

TOTAAL

     € 15.964,45

Toelichting op de balans 2015


De "passiva" post "overige verplichtingen" betreft een voorschot van de gemeente Amsterdam voor de chip- en sterilisatieactie. Dit is geoormerkt geld dat alleen voor het chippen en sterliseren/catreren van minima gebruikt mag worden. Zoals u ziet is er nog enig budget. Dus heeft u een mnimuminkomen op bijstandsniveau, en wilt u uw kat laten steriliseren/castreren en/of chippen, neem dan contact met ons op.

De belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI's op www.belastingdienst.nl.

Terug naar de inhoud